พวกเราย้าย blog แล้วนะ...!

posted on 17 Sep 2013 14:09 by iyakoop directory Lifestyle, Travel, Knowledge
ชุมชนเล็ก ๆ ที่สนใจไอย์คุปต์ https://www.facebook.com/IyakoopSociety 
ส่วนที่เป็น blog จะย้ายไปที่ http://www.oknation.net/blog/iyakoop